Skip to main content

Konstruktion / Prototyp

Vi har kompetent personal som arbetar i nära samarbete med kunden. 

Det gäller bland annat

  • Tillverkning av prototyper och utveckling av idéer.

  • Tillverkning av specialdetaljer – enstycke eller i mindre serier.