Affärsidé – servicegrad

Affärsidé

Att tillverka kundanpassade verktyg och detaljer till rätt kvalitet, rätt pris och bästa leveranstid.

Hög servicegrad

Vi förfogar över ett omfattande stållager vilket betyder korta leveranstider. Det innebär att vi ofta omgående kan reparera eller nytillverka en kunds trasiga verktyg eller detaljer.

© Copyright Järvsö Pressverktyg 2023.
Sekretess & integritet.
Webbdesign: Underbase Media AB

JÄRVSÖ PRESSVERKTYG AB

Skästravägen 350, 827 53 Järvsö
Tel vxl: 0651-76 85 50
info@pressverktyg.se