Skip to main content

Vår kvalitetspolicy

”Järvsö Pressverktyg AB har alltid och skall även i fortsättningen hålla hög kvalitet på tillverkade produkter och utförda tjänster. Detta skall ske genom ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem där varje medarbetare ges och tar ansvar för sin del av verksamheten.”


Ansvaret att följa kvalitetspolicyn gäller för alla medarbetare. Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och övriga intressenter och att skapa långsiktiga relationer. För Järvsö Pressverktyg AB gäller därför följande ambitioner och målsättningar.

Pressverktygs åtagande är att alltid tillgodose kraven mot kunder och övriga intressenter

  • att skapa förtroende genom pålitlighet och ärlighet i vårt agerande mot intressenter och medarbetare

  • att formulera tydliga och uppföljningsbara mål för kundnöjdhet att uppnå låga kostnader genom att effektivt utnyttja maskiner tillsammans med kompetent personal

  • att eftersträva att ”göra rätt från början”, genom att använda fastställda rutiner och metoder som ständigt anpassas och förbättras

  • att utifrån synpunkter och förslag från kunder och medarbetare ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och verksamheten.