Vår kvalitetspolicy

Ansvaret att följa kvalitetspolicyn gäller för alla medarbetare.

Järvsö Pressverktyg AB har alltid och skall även i fortsättningen hålla hög kvalitet på tillverkade produkter och utförda tjänster.

Detta skall ske genom ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem där varje medarbetare ges och tar ansvar för sin del av verksamheten.

Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och övriga intressenter och att skapa långsiktiga relationer. För Järvsö Pressverktyg AB gäller därför följande ambitioner och målsättningar: